Vilties angelų akcija

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras  kreipiasi į ikimokyklinio, mokyklinio ugdymo įstaigas

Jau septinti metai organizuojame „Vilties Angelų akciją“, skirtą onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms. Ji vyksta kiekvienais metais, gruodžio paskutinėmis dienomis, važiuojame į Kauno KMUK onkologines ligonines bei skyrius ir daliname kiekvienam ligoniui po Vilties Angelą, kad Naujus Metus sutiktų su viltimi, tikėjimu ir palaima širdyje. Mūsų akciją palaiko ir remia keletas parduotuvių, kurios būna angelų surinkimo taškais, taip pat žurnalas „Šeimininkė“, spausdinanti informaciją. 10.21d. numeryje ji jau bus spausdinama. Kviečiame visus galinčius ir norinčius prisijungti prie šios šaunios akcijos ir gaminti angelus, juos atnešti ar atsiųsti į surinkimo taškus. Būtina palikti savo kontaktus, kas gamino, kadangi už prisidėjimą prie akcijos, sausio pradžioje, išrašome padėkos raštus. Tik būtų didelis prašymas, kad angelai būtų tokie, kuriuos malonu dovanoti ligoniui, pagaminti su meile ir gražiomis mintimis bei linkėjimais.

Angelai renkami bus iki gruodžio 20d. dalinami gruodžio 29d.
Prisegu akcijos plakatą.

Nuoširdus Jums ačiū 🙂

Su pagarba Džefrida Čistovienė

vilties-angelu-akcija

Komentarai