TĘSIAMAS LIETUVOS MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „MANO BENDRUOMENĖ“

Avangardas.lt komanda  kartu su „Savaitraščiu Kaunui“ redakcija organizuoja kūrybinių darbų kokursą „Mano bendruomenė“,  skirtą respublikos moksleiviams. Konkurso tikslas – supažindinti visuomenę su Lietuvoje veikiančiomis bendruomenėmis ir jų veikla (tai gali būti mokyklos bendruomenė, seniūnija, formali ar neformali nevyriausybinė organizacija ir pan.)

Konkurso darbų laukiame iki 2016 metų gruodžio 5-tos dienos vakaro

Konkurso nuostatus galite rasti čia.

Komentarai