TARP REALYBĖS IR NORŲ

Žinai, kada jausčiausi gerai? Kai nebebūtų ligoninių. Kai nebebūtų ligonių. Kai nebebūtų nei vieno Datinio. Kai aš nebebūčiau Datinė. Kai niekas nieko apie mane nežinotų ir aš pamiščiau ką nors žinanti pati apie save.

Šešiolikmetė Klėja serga Data- liga, kuria sergantieji žino savo mirties datą. Gyvendama mažame miestelyje, kuriame visi žinojo apie jos ligą, Klėja tetroško nors akimirkai pabėgti nuo visų užjaučiančių žvilgsnių ir kiekvieną jos užgaidą pildančių tėvų. Pasitaikius progai išvykti savanoriauti į Niujorką, Klėja ne tik pirmą kartą atsiduria tarp tokių pačių Datinių kaip ji, bet ir atranda būdų, kaip ištrūkti iš Datų pasaulio. Bet ar gali žmogus priklausyti dviems pasauliams?

„Yra visokių žvilgsnių. Kartais trumpai mirktelime priešais mus sėdinčiajam patvirtindami, kad supratome tikrąją pasakytų žodžių reikšmę, nors ištarti jie reiškė visai ką kita. Kartais žvilgsniu paraginame: prisiliesti ar atsitraukti, pasakyti ar nutylėti. O kartais žvilgsnyje telpa daug daugiau. Tavo žvilgsnis buvo kaip benamiu kačiuku, į kuriuos tiesiasi nepažįstamojo ranka. Paimkite mane! Susiimk, Džonatanai, tikri vyrai taip nedaro.“, žodžiai iš knygos prologo tam, kuris supranta.

Tai knyga apie jauno žmogaus pasirinkimų konfliktą: tarp jo norų ir realybės, tarp to, kas egzistuoja, ir to, ką mano esant tikra.

Dauguma faktų istorijoje yra išgalvoti, bet tai, kad Anno Mortis nerasite jokiame ligų klasifikatoriuje, dar nereiškia, kad jūs ja nesergate.

„Tarp Gyvenimo ir Vilties: tam, kuris supranta“ – debiutinė dvidešimt devynerių metų autorės Eglės Ramoškaitės knyga, nagrinėjanti ne tik viską kvestionuoti linkusio pasaulio, bet ir šiandieninės bioetikos aktualijas.

Komentarai