ŠOKANTYS MINČIŲ ŠEŠĖLIAI

Augustė Kriaunavičiūtė

Čia tamsu ir šalta…

Bėki, bėki, pabėk…

Jau pradėjo šokt minčių šešėliai

Dar gali…

Bet aš niekur nebėgsiu…

Bėki, jau pradėjo šokt minčių šešėliai

Nepabėgęs paskęsi mintyse,

Atsiribosi ir nutilsi…

Juk šoka minčių šešėliai

Pavėlavęs nebespėsi…

Tuščių, tamsių minčių šešėliai

Aš pasidaviau, nebėgau

Atsistojau ir žiūrėjau…

Šokantys minčių šešėliai

Komentarai