SMĖLIO DĖŽĖS ŽAIDIMAI „Avangardas“ Nr.1

Jūra Lazauskaitė

Smėlio debesim

Keliauja,

Švaistosi dėžėj.

Jie galingi,

Įsitempę, sustingę.

Minutės eina

Lėtai.

Vienas gūsis

Ir viskas sustoja.

Jų aura –

Didybė,

Sukurta savo

Narve vienadieny.

Bet vis dėlto

Baimė sukyla –

Jie vietoj lietaus

Smėlį mums neša

Dviese. Pro pirštus

Kaip vanduo jis bėga.

Jie švaistos,

Imituoja vėją –

O gal patys jį

Sukūrė?

Jie vienas

Organizmas,

Kartu gyvenantis.

Jie susilieję valdo

Pasaulį.

Kaip bangos

Smėlį nešioja,

Praplečia ribas

Kalėjimo.

Į smiltis sudeda viską,

O smiltys į juos suneša save.

Ir jie vienas su smėliu –

Galingi, nemirtingi.

Komentarai