Šiais laikais

„Paradoksalu, tačiau šiais laikais mūsų pastatai didesni, bet mažesnės bažnyčios, platesni keliai, tačiau siauresni požiūriai.

Mes išleidžiame daugiau, bet turime mažiau, mes perkame daugiau, tačiau džiaugiamės mažiau.

Mūsų namai didesni, tačiau mažesnės šeimos, daugiau patogumų, bet mažiau laiko.

Mūsų moksliniai laipsniai aukštesni, bet žodžiuose ir darbuose mažiau prasmės.

Daugiau žinių, bet mažiau teisingumo.

Geresnė medicina, tačiau mažiau sveikatos.

Mes geriam per daug, rūkom per daug, nerūpestingai išlaidaujam, juokiamės per mažai, vairuojam per greitai, keliamės per vėlai, per mažai skaitom, per daug žiūrim TV, retai meldžiamės, esam per daug pavargę ir pikti.

Kalbam per daug, mylim per retai, nekenčiam taip dažnai.

Mes išmokome kaip pragyventi, bet ne gyventi.

Mes išvalėme orą, bet užteršėm sielą.

Užkariavom kosmosą, bet nebepažįstam vidinio pasaulio.

Daugiau rašom, bet mažiau išmokstam.

Daugiau planuojam, bet mažiau įvykdom.

Išmokom skubėti, bet nebemokam palaukti.

Tai neįtikėtinų pelnų, bet lėkštų santykių laikai.

Mūsų namai išpuošti ir patogūs, bet juose nėra namų šilumos.

Didinam turtus, bet mažinam vertybes.“

Kun. Ričardas Doveika

Komentarai