Programos nauda

Daugiau nei 8 milijonai jaunų žmonių iš 140-ies pasaulio šalių jau dalyvavo DofE apdovanojimų programoje. Ir tai įvyko tik nepaprastai motyvuotų ir kūrybingų ugdytojų dėka!

DofE apdovanojimų programą sėkmingai vykdo privačios ir valstybinės mokyklos, universitetai, profesinio rengimo centrai, meno mokyklos, jaunimo centrai, sporto klubai, turistų klubai, nevyriausybinės organizacijos. Taigi praktiškai bet kokia organizacija, dirbanti su jaunimu, gali tapti DofE apdovanojimų programą vykdančia įstaiga. Juk mokymasis vyksta visur!

Organizacijos gali pasirinkti, ar nori siūlyti programą tik savo įstaigos jaunimui, ar yra pasiryžusios tapti atvirais DofE apdovanojimų centrais ir atverti programą bet kuriam jaunam žmogui nuo 14 iki 24 metų. Abiem atvejais programos vykdymas teikia abipusę naudą tiek dalyviams, tiek organizacijai:

Nauda jauniems žmonėms

Pastebimai pagerėja bendravimo užsienio kalba įgūdžiai.

Sistiprina kritinio mąstymo įgūdžius, didėja reflektyvumas.

Jauni žmonės geriau supranta savo stiprybes ir silpnybes, atranda savo mokymosi stilių, padidina mokymosi motyvaciją, pagerina mokymosi rezultatus.

Lavina darbui reikalingus įgūdžius, praplečiamas pažinčių ratas, užmezgama naudingų kontaktų ateities profesijai ar verslui. Programa yra gerai vertinama darbdavių, todėl didėja jaunų žmonių konkurencingumas darbo rinkoje.

Pabaigus DofE apdovanojimų programą išduodamas sertifikatas atpažįstamas ir vertinamas užsienio universitetuose, ypatingai Jungtinėje Karalystėje.

Jauni žmonės susiranda draugų, kurie turi panašių pomėgių ar interesų. Programos metu stiprėja jų socialinės kompetencijos.

Pagerėja fizinė būklė, ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Nauda mokyklai ar organizacijai

DofE programa padeda pripažinti jūsų organizacijoje vykdomą veiklą tarptautiniu mastu, parodo neformaliojo ugdymo veiklos vykdymo kokybės standartą (tik licencijuotos organizacijos gali vykdyti programą).

Organizacijos dartuotojams sudaromos galimybės dalyvauti tarptautiniuose seminaruose, mokymuose, stažuotėse bet kurioje ES valstybėje ar net už Europos ribų.

Programos vadovai dalyvauja akredituojamuose progresyviuose mokymo kursuose.

DofE nacionalinė agentūra rūpinasi organizacijos, kaip DofE apdovanojimus vykdančios organizacijos, interesų atstovavimu ir viešinimu spaudoje, internete.

DofE programa suteikia formą, apjungiančią įvairias jūsų organizacijoje vykdomas užimtumo veiklas ir būrelius. Pastebima, kad programa skatina ir įstaigos darbuotojų bendradarbiavimą, bendro tikslo siekimą. Taip pat pastebima, kad programą palankiai vertina ir mokinių tėvai, didėja jų pasitikėjimas ugdymo įstaiga.

Programa padeda užmegzti naudingus ryšius bendruomenėje: su vietos verslininkais, kitomis ugdymo įstaigomis, galiausiai – jaunuolių tėvais.

Programą, kaip išskirtinį neformaliojo ugdymo standartą, rekomenduoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Ar norite sudaryti daugiau galimybių jaunimui? Puiku!

Galite pradėti įgyvendinti DofE apdovanojimų programą savo mokykloje ar organizacijoje arba pradėti partnerystę su licencijuotomis organizacijomis.

Komentarai