Paskaitoje „Saulės energija kaip atsinaujinantis energijos šaltinis“ neįtikėtini pavyzdžiai

Paskaitoje „Saulės energija kaip atsinaujinantis energijos šaltinis“ neįtikėtini pavydžiai

Šiuolaikiniam žmogui sunku įsivaizduoti savo gyvenimą be dabartinių energijos išteklių. Jų šaltinis  yra iš Žemės gelmių gaunamas turtas, užtikrinantis visuomenės ateitį ir gyvenimo kokybę. Tačiau tas turtas kasmet senka. Dėl šios priežasties visame pasaulyje skiriamas dėmesys atsinaujinantiems energijos šaltiniams tirti, kurti ir naudoti.

Kauno moksleivių techninės kūrybos centre radijo ryšių būrelio vadovo Vlado Ūso skaityta paskaita apie Saulės energiją kaip atsinaujinantį  energijos šaltinį sudomino net pačius mažiausius centro būrelių moksleivius. Kas yra energija? Koks svarbiausias jos šaltinis? Kokie yra  energijos  matavimo vienetai? Į kai kuriuos iš šių klausimų jaunesniųjų klasių mokiniai dar neturėjo atsakymų. Paskaitos metu jie sužinojo ne tik tai, bet ir daug naujausios ir įdomios informacijos apie atsinaujinančius energijos šaltinius.

p 2p 1p 5

Energijos gamybos pertvarkymas – kova prieš skurdą ir klimato atšilimą 

V.Ūsas, remdamasis vaizdine medžiaga atskleidė, kad daugelis šalių, ypač Afrikos ir Azijos, suvartoja gerokai mažiau elektros energijos negu išsivysčiusios Vakarų valstybės. Viena iš priežasčių yra ta, kad dėl šilto klimato daugelyje jų nereikia tiek daug energijos būstams šildyti. Be to, kitaip nei Vakarų valstybėse, ten nėra daug energijos reikalaujančių didelių pramonės įmonių. Tačiau yra kita problema, kad daugelyje besivystančiųjų šalių maisto pramonėje kurui vartojama tiktai mediena, todėl čia iškertami dideli miškų plotai. Siekiant išsaugoti miškus, elektros energija šiuose kraštuose turėtų būti prieinamesnė.

p8pp9

Pasak V.Ūso pagrindinės priežastys, verčiančios ieškoti kaip išgauti energiją gali slypėti ir kitur. Iš Jungtinėje Karalystėje atlikto  tyrimo „Energijos kaina” daroma išvada, kad visame pasaulyje iškastinio kuro kontrolė siejama su korupcija ir smurtu. Taip pat kuro deginimas sukelia aplinkos taršą ir nepageidaujamus klimato pokyčius, kurie sudaro dideles kliūtis kovojant prieš skurdą.

Energijos šaltinių tyrimo autoriai teigia, kad pasiekti pergalės prieš skurdą ir pasaulinį atšilimą galima pertvarkant energijos gamybą atsinaujinančiųjų energijos šaltinių pagrindu. Žinoma, kad pasaulyje šiuo metu gaunama dar tik 13 % energijos iš atsinaujinančiųjų šaltinių, tačiau yra techninis potencialas gaminti 120 kartų daugiau.

Kas yra atsinaujinanti energija?

 Atsinaujinanti energija – tai tokia energija, kuri gaunama iš lengvai prieinamų ir aplinkai nekenksmingų šaltinių. Pats galingiausias tokios energijos šaltinis Žemėje yra Saulės energija, nors ji kol kas mažiausiai panaudojama. Ūkyje saulės energija naudojama šilumai gaminti, įrengiant saulės kolektorius vandeniui šildyti, žemės ūkio produktams džiovinti, patalpų šildymo sistemoms. Jau ne naujiena tapo Saulės energija ir fotoelementais varomi automobiliai, valtys, orlaiviai. Yra idėjų Saulės energiją panaudoti aviacijoje, geležinkeliuose, skaitmeninėje technikoje, maisto gamyboje ir kitur. Prie alternatyvių atsinaujinančios energijos  šaltinių pritaikymo dirba ir Lietuvos mokslininkai. Neseniai energiją į Lietuvos elektros tinklus jau pradėjo tiekti dvi didžiausios saulės energijos elektrinės Baltijos šalyse, įsikūrusios Kaišiadorių ir Kauno rajonuose. Prie Babtų iškilo ir dvi pramoninės vėjo jėgainės.

Paskaitos metu visi įsitikino,  kad atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas ateityje bus neišvengiamas, o  efektyvių ir gamtą tausojančių išradimų tik daugės.

Komentarai