PAGRINDINĖS PROBLEMOS SU MODERNIZMU

Austė Ibėnė

Modernizmo  kultūrins judėjimas prasidėjo XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Labiausiai jis palietė meno, kultūros, filosofijos ir architektūros sritis. Modernizmo laikotarpiu buvo labiau gilinamasi į mokslo pasaulį – nagrinėjama kvantinė fizika, matematika, daug dėmesio skiriama filosofijai ir savęs pažinimui. Ir vis dėl to, tiek dėmesio skiriant savęs ir aplinkinio pasaulio pažinimui, šito nepakako, nes čia galėjome rasti to meto problemas.

unnamed (4)

Modernizmo laikotarpiu žmonėms trūko tikėjimo. Nors ir to meto daugelis mąstytojų teigė, kad svarbiausia gyvenime esame mes patys ir mūsų laimė, tačiau žmonės vis tiek troško kažko galingo, kas suteiktų jiems prasmės ir pagalbos. Tuo laikotarpiu žmonės neturėjo galimybių geriau gyventi, neturėjo pakankamai valgio ar rūbų, todėl daugelis iš jų troško kažko viršesnio, kas juos vestų pro gyvenimą.

unnamed (5)

Svarbiausi modernizmo laikotarpio prioritetai buvo skiriami architektūrai, literatūrai, kultūrai ir filosofijai. Su politika buvo priešingai. Žmonėms politika asocijavosi su karais, su nusikaltimais.  Kadangi valdžia niekad nesugebėjo su tuo susitvarkyti, o tai vėliau žmonėms kėlė baimę. Būtent dėl to žmonės ir skyrė dėmesį į savo meniškąją pusę, nustatinėjo meno taisykles, dėjo ribas, o paskui jas laužė. Tai juos išlaisvindavo nuo baimės karas, kuris ir kildavo dėl valdžios nesutarimų.

unnamed (1)

To meto šviesiausios galvos menkino religiją. Jie, priešingai nei skurstantys valstiečiai, nekreipė didelio dėmesio į religiją, jie troško sužinoti tiesą, apie visatą, apie žmogų, troško naujovių ir bandė laužyti visas jiems žinomas taisykles. Tai dar labiau vienus iškėlė virš kitų, žmonės pasidalino, ir taip kildavo nesutarimų. Tie, kuriems religijos nereikėjo, ją menkino, niekino, ir stengėsi parodyti, kad tai toli gražu nėra svarbiausias dalykas jų gyvenime.

Tačiau modernizmas nebuvo vien tik pykčiai ir nesutarimai. Modernizmas buvo gražus laikotarpis, susikoncentravęs į meną, kultūrą, mokslą ir pan. Ir nors kaip ir viskas šiam pasaulyje, modernizmas irgi turėjo savo gerąją ir blogąją pusę.  Pagrindinė modernizmo idėja buvo neatsilikti ir naujintis kartu su šiuo nuostabiu, baisiu, gražiu, greitu pasauliu.

Komentarai