KVIETIMAS į ŽINIŲ VIKTORINĄ

KVIETIMAS Į Kauno miesto ir  rajono  ugdymo įstaigų 4 klasių žinių viktoriną

 „AŠ, TU IR PASAULIS“

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Renginys skiriamas globaliniam švietimui, pasitikrinti savo žinias apie pasaulį, praplėsti akiratį ir  priminti,kad nors gyvename skirtingų tautų pasaulyje, tačiau visi esame panašūs, trokštame taikos ir laimės.

Tai I-asis viktorinos turas, kurio esmė – ne užduočių sudėtingumas, o išradingumas, paremtas loginiu mąstymu.

                            II.     TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Sudaryti sąlygas mokiniams atskleisti savo žinias pasaulio pažinime;

2. Stiprinti tarpmokyklinį 4 klasių gabių mokinių bendradarbiavimą ir

savirealizaciją;

3. Skatinti užimtumą ir turiningą laisvalaikio praleidimo būdą;

4. Propaguoti netradicinį mokymosi būdą.

                                                                                                     III.DALYVIAI

Kauno miesto ir rajono ugdymo įstaigų 4 klasių mokiniai.

                                                                                                       IV.     LAIKAS IR VIETA

2015 m. lapkričio 6 d. 14 val. Kauno moksleivių techninės kūrybos centras, A.Mickevičiaus g. 2, Kaunas.

                              V.DALYVAVIMO SĄLYGOS

1.Būtina išankstinė registracija. Dalyvių paraiškas siųsti iki 2015 m. spalio 23 d. elektroniniu paštu: mtkc.kaunas@gmail.com (paraiškos forma pridedama).

2. Kvietimus dalyvauti komandoms išsiųsime  – 2015 m. lapkričio 2 d.

3.Užsiregistravusios komandos,  bet negavusios kvietimo, turės galimybę dalyvauti II-ame viktorinos ture.

4.Ugdymo įstaigą atstovauja viena komanda, kurią sudaro 4 mokiniai.

Viktorinoje dalyvaujantys mokiniai ir mokytojai turi turėti vardines korteles. Komanda – pavadinimą

5.Komandos paruošia namų darbus:

1.1. Savo komandos trumpas prisistatymas (1 min.), pavadinimas, šūkis;

1.2. Kūrybinis darbas apie kurią nors pasaulio šalį (inscenizacija, eilėraštis, daina, iliustracija…) iki 3 min.

 VI. VIKTORINOS ORGANIZAVIMAS

Konkursą sudaro 3 dalys:

1.Komandų prisistatymas (1 min.);

2.Kelionė „po pasaulį“- (1 val.)

Kiekviena komanda, gavusi kelionės lapą per 1 valandą  turės aplankyti 5 saleles, kuriose atliks tam tikras užduotis (atsakys į klausimus, išspręs kryžiažodį, sudėlios dėlionę ir kt..) Temos: geografija, kalba, gamta, istorija, kultūra iš viso pasaulio.

Per duotą kelionės laiką vienoje saleleje dalyviai gali atlikti 1 arba 2  užduotis ir surinkti atitinkamai taškų.

Kūrybinis namų darbas ( iki 3 min.).

VII.VERTINIMAS

Komandų pasirodymus vertina sudaryta komisija.

Kiekviena užduotis vertinama pagal sudėtingumą nuo 1 – 10 taškų.

Komandoms surinkus vienodą taškų skaičių, kai negalima nustatyti prizininko, organizuojamas papildomas turas žodžiu iš klausimų pagal temas.

Laimi komanda, surinkusi daugiausia taškų.

VIII.APDOVANOJIMAI

 Konkurso nugalėtojai išaiškinami komandomis. Komanda, surinkusi daugiausia taškų gauna  diplomą ir pagrindinį prizą. Komandos dalyvės –  padėkas.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Viktorinos organizatorius – Kauno moksleivių techninės kūrybos centras, Jaunųjų žurnalistų studija.

2. Detalesnė informacija el.paštu: liudakz @gmail.com arba tel. 8 672 39256 Liudmila Kazlauskienė, metodininkė, jaunųjų žurnalistų studijos vadovė.

Komentarai