KVIETIMAS į mokinių žinių viktoriną „PROTO IŠKROVA“

DĖMESIO!!!

KVIEČIAME Į Kauno miesto ir rajono ugdymo įstaigų mokinių žinių viktoriną „PROTO IŠKROVA“

Už lango jau PAVASARIS! Visa savo esybe pamažu priimame mus apimančią ŠVIESOS, SAULĖS, MEILĖS ir GĖRIO  PALAIMĄ. Bundame iš gilaus žiemos miego ir atviromis akimis žvelgiame į VISATĄ. Ilgais žiemos vakarais kaupėme žinias, išmintį ir taupėme žodžius. Dabar atėjo laikas susirinkti ir pasidalinti vieni su kitais savo patirtimi, blykstelėti proto ir jausmų kibirkštėlėmis. Tad kviečiame žiniukų komandas  iš Kauno miesto ir rajono ugdymo įstaigų dalyvauti mūsų renginyje. Pažadame, kad bus įdomu ir naudinga. Mes, kaip ir Jūs, daug ko nežinome, tad čia, bendraudami vieni su kitais,  sužinosime ir išmoksime pažinti pasaulį.

Žinių viktorina vyks 2015 m. kovo 27 d. 14 val. adr. A.Mickevičiaus, g.2, Kauno moksleivių techninės kūrybos centre

Viktorinos organizatoriai  Kauno moksleivių techninės kūrybos centro jaunųjų žurnalistų studija.

KAUNO MIESTO IR RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ  ŽINIŲ VIKTORINA

„PROTO IŠKROVA“

  „Žmogus – tai dalis visumos, kurią vadiname visata, ir yra apribotas laiko bei erdvės. Save, savo mintis ir jausmus jis suvokia atskirai nuo visumos – savotiškos savo sąmonės optinės apgaulės…“

Albertas Enšteinas

                                                                                                                                           I.     BENDROSIOS NUOSTATOS

Renginys skirtas 2015 metų reikšmingoms datoms paminėti. Šie metai paskelbti: Tarptautiniais šviesos, Etnografinių regionų, Europos bendrystės metais ir kompozitoriaus, kultūros veikėjo kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms.

Viktorinos esmė – ne klausimų sudėtingumas ar chronologinis datų pakartojimas, bet loginis mąstymas, paremtas šių dienų realijomis ir susietas su moksleivių bendru išprusimu.

                                                                                                                                           II.     TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Ugdyti išsilavinusias ir modernias asmenybes, gebančias kritiškai vertinti pasaulio tobulėjimo raidą.

2. Skatinti domėtis pasaulio mokslo laimėjimais, Lietuvos kultūros paveldo istorija, plėtojant tarptautinius kultūrinius ryšius ir gilinti žinias įvairiose srityse.

3. Propaguoti netradicinį mokymosi būdą.

4. Siekti tobulinti komandinio darbo įgūdžius.

5. Skatinti užimtumą ir turiningą laisvalaikio praleidimo būdą.

                                                                                                                                                                    III.     DALYVIAI

Kauno miesto ir rajono ugdymo įstaigų 9-11 klasių mokiniai.

                                                                                                                                                       IV.     LAIKAS IR VIETA

2015 m. kovo 27 d. 14 val. Kauno moksleivių techninės kūrybos centras, A.Mickevičiaus g. 2, Kaunas.

                                                                                                                                            V.     DALYVAVIMO SĄLYGOS

  1. Būtina išankstinė registracija. Dalyvių paraiškas siųsti iki 2015 m. kovo 20 d. elektroniniu paštu: mtkc.kaunas@gmail.com (paraiškos forma pridedama).
  2. Ugdymo įstaigą atstovauja viena komanda, kurią sudaro 5 mokiniai. Komanda iš anksto išsirenka savo kapitoną.

3. Komandos ir kapitono prisistatymas, kurio metu nurodomas pavadinimas, išskirtinumas. Trukmė iki 1 min.

VI. VIKTORINOS ORGANIZAVIMAS

Viktoriną sudaro 6 turai po penkis klausimus ir Blic turnyras komandų kapitonams.

Klausimai pateikiami pagal šias temas: kultūra, pasaulis, komunikacija, mokslas, žmonės, loginiai uždaviniai.

Komandos į klausimus atsakinėja raštu (rašymo priemonėmis pasirūpina pati komanda). Prie kai kurių atsakymų bus pateikti variantai. Atsakymui į klausimą skiriama nuo 1 iki 2 min. Turo pabaigoje suteikiama papildoma minutė laiko dar kartą apsvarstyti visus atsakymus.

Po 6 turų paskelbiamas Blic turnyras komandų kapitonams.

Draudžiama naudotis pagalbinėmis priemonėmis (mobiliaisiais telefonais, knygomis, kompiuteriais ir pan.). Galima viena pagalba iš „sirgalių“.

VII. VERTINIMAS

1. Komandų surinktus balus skaičiuoja vertinimo komisija, sudaryta iš mokinių.

2. Atsakius į vieno turo klausimus, žaidimo vedėjai surenka komandų atsakymus.

3. Paskelbiami teisingi atsakymai. Pertraukėlės metu suskaičiuojami taškai.

4. Vertinimo kriterijai:

Už kiekvieną teisingą atsakymą skiriamas vienas taškas, už nepilnai atsakytą – pusę taško.

4. Iškilus ginčams, galutinį žodį taria vertinimo komisijos pirmininkas. Tokiu pat principu vyksta visi 6 turai. Po jų -Blic turnyras komandų kapitonams.

VIII. APDOVANOJIMAI

Komanda, surinkusi daugiausia taškų, skelbiama nugalėtoja.

3 komandos nugalėtojos apdovanojamos MTKC diplomais ir prizais. Visi viktorinos dalyviai – padėkos raštais.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Viktorinos organizatorius – Kauno moksleivių techninės kūrybos centras, Jaunųjų žurnalistų studija.

2. Detalesnė informacija ir registracija el.paštu: liudakz @gmail.com arba tel. 8 672 39256 Liudmila Kazlauskienė, Jaunųjų žurnalistų studijos vadovė arba metodininkė Tautvilė Vaitiekūnaitė 32 35 82

 

Komentarai