APIE TIKĖJIMĄ

Austė Ibėnė

Nei vienas žmogus negimsta blogu, jį tokiu padaro gyvenimas, jo aplinka, galiausiai –  jo pasirinkimai. Kai buvome maži, mums tėvai sakė, kad reikia su visais elgtis draugiškai, nedaryti to, ko nenorėtum, kad tau būtų padaryta. Bet mums, bent jau man, tėvai niekad nesakė, kaip tiksliai turėčiau elgtis, ką daryti ar ką sakyti, turėjau pati tai suprasti. Turėjau suprasti, kas noriu būti, ko noriu iš gyvenimo ir kaip noriu elgtis su kitais. Visą tai sakau dėl to, nes neseniai perskaičiau dvi knygas apie tikėjimą. Vieną apie budizmą, vieną apie krikščionybę, ir, kad ir kaip sunku buvo perprasti jas, jų dėka pradėjau kitaip galvoti. Mano šeima nėra labai religinga ir manęs niekad neskatino nei tikėti, nei eiti priimti komunijos. Bet ankščiau galvojau, kad turiu tikėti, lyg jei netikėčiau kažkuo labai nusidėčiau, būčiau bloga, įvykdžius didžiausią nuodėmę ar galiausiai tiesiog po mirties nebūčiau nusipelniusi patekti į rojų. Bet vėliau kažkas pasikeitė ir aš nustojau tuo tikėti, o tos knygos mane dar labiau pastūmėjo. Aš nieko neneigiu ir nieko netvirtinu, nežinau dar kuo tikiu ir kuo ne, bet manau, kad kiekvienas mes turime teisę tai atrasti ir susižinot patys, o ne šeima ar tautybė ir t.t.

Taigi, perskaičius knygas supratau, kad vis dėlto nesvarbu kuo tikėtum, ar vienu Dievu, ar šimtų šimtais ir kokius skirtingus požiūrius religijos turi, jos iš tiesų yra labai labai panašios. Krikščionybė teigia, jog po mirties, jų siela patenka į rojų arba į pragarą, priklauso nuo kiek ji yra sužalota ir ką blogą yra padarius. Tačiau Budizmas teigia, kad rojus yra kiekvieno viduje, tačiau ne kiekvienas jį randa, reikia priminti visus savo ego, pasiekti ypatingą ramybės tašką.

Galima rasti dar daugybę pavyzdžių, remtis įvairiais šaltiniais, įžvelgti daugybę prasmių ir pusių, tačiau, manau, galima drąsiai teigti, kad šis pasaulis šiek tiek per sudėtingas, kad jį skirstumėme tik į blogą ar gerą. Kiekvienas individas turi abi puses, ir niekas kitas, tik jis pats turi nuspręsti kur yra jo vieta.

 

Komentarai