KVIEČIAME Į MEDIJŲ KRYPTIES VEIKLŲ JUBILIEJŲ

Sausio mėn. 31 d. 15 val.

Kviečiame lankiusius šias studijas:

  • fotografijos studiją (meninės fotografijos studija),
  • kino studiją „Kadras“ (vaidybinio kino studija, dokumentinio kino, video),
  • medijų ir komunikavimo studiją (jaunųjų žurnalistų studija),
  • TV studiją (TV studija Kadras, TV laidų kūrėjų studija, multimedijos žurnalistika),
  • animacijos studiją

AFISA (1)

atvykti pasikalbėti ir pasidalinti prisiminimais apie savo patirtį šiose veiklose.

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras pažymės medijų krypties

studijų veiklos jubiliejus:

Fotografijos – 35 metai

Kino – 30 metų

Medijų ir komunikavimo – 25 metai

TV – 20 metų

Video – 15 metų

Animacijos – 5 metai

Iki malonaus susitikimo A. Mickevičiaus g. 2, Kaunas

Sausio mėn. 31 d. 15 val.

 Prašome prisiminti laiką praleistą Kauno moksleivių techninės kūrybos centre ir parašyti bei atsiųsti artimiausiu metu:

  • įdomiausias prisiminimas;
  • įgyta patirtis;
  • palinkėjimas jubiliejaus proga

tekstą reikia pasirašyti pažymint ką ir maždaug kada lankėte Kauno MTKC bei ką dabar veikiate. Jūsų tekstai bus susegti į ruošiamą Kauno MTKC istorijos knygą.

 Tekstus ir informaciją siųsti:

info@avangardas.lt arba liudakz@gmail.com

arba

Jonas Kuzminas el. p. jonas@kadras.lt, tel. 8698 10456

Danguolė Čiurlionienė el. p. danguole@kadras.lt, tel. 8699 31324

 

Komentarai