Aš labai myliu Lietuvą. Kodėl?

Tai mintys, kurias išsakė žinių viktorinos „Prie Nemuno- mano tėvynė“ dalyviai. Mokinių žodžiai pasiekia širdies gelmes ir įtikina, kad jie tikrai myli savo šalį. Viena mergaitė prisipažino, kad ji rašydama šiuos žodžius net apsiverkė. O Jūs apie tai pagalvojote?

Karolina ir Liepa ( „Ryžikai“):

Mes žavimės Lietuvos kraštovaizdžio ypatumais: ežerų ir upių gausa ir miškų turtingumu. Džiaugiamės garbingais mūsų krašto poelgiai, didinga istorija. Kiekvienas knygnešys ypatingai prisidėjo prie lietuvybės išsaugojimo. Jų dėka galime kalbėti mūsų, lietuvių, savita ir nuostabia kalba. Turime puoselėti savo senolių darbo vaisius.

Gabija („Vaidilutės“):

Kaip sakė XIX a. katalikų kunigas Jonas Mačiulis-Maironis: „Graži tu mano, brangi tėvyne, šalis, kur miega kapuos didvyriai“. Lietuvą mylim dėl jos nuostabios, kilnios istorijos, kurią aprašo ir XVI a. gyvenę LDK poetai tokie  kaip Jonas Radvanas. Žinoma, neįmanoma kalbėti apie Lietuvą, nepaminint jos gamtos. Daugybė poetų ir rašytojų ją  giria savo kūryboje. Pavyzdžiui, Antanas Baranauskas savo romantinėje poemoje gamtą palygino su lietuvių šeima. Tačiau didžiausia priežastis, kodėl verta mylėti Lietuvą, yra jos nuolatinis, neblėstantis ryžtas išlikti. Mūsų valstybei teko patirti daugybę iššūkių, tačiau ji iki šiol nedingo iš žemėlapio. Ir, tikiuosi, su mūsų meile daugiau neišnyks.

Nojus, Gerda, Goda, Saulė, Aurelija ( „Kadriukai“ ) :

Pirmiausia todėl, kad aš čia gimiau, augau. Čia aš ir noriu numirti. Lietuvoje, kaip niekur kitur, yra nuostabi gamta. Jos paslaptį aš bandau įminti. Banguoti nenustojanti jūra ir tylus miškas man teikia stiprybę ir ramybę. Trečia, nes didžiuojuosi, jog kalbu lietuviškai. Mūsų kalba – viena seniausių pasaulyje, todėl turime ją gerbti ir ja didžiuotis. Lietuvoje gyvena mane mylintys žmonės, kuriuos aš taip pat labai myliu. Lietuvos istorija leidžia man suprasti, kokia Lietuva didinga ir įspūdinga. Šiandien, kaip niekad drąsiai galiu rėkti: „LIETUVA“!.  Mano plaučiai prisipildo laisvės ir aš mirštu joje.

Indrė („Bitutės“) :

Aš myliu Lietuvą, nes tai yra mano tėvynė, kurioje gimiau, augau ir subrendau kaip asmenybė. Lietuva- tai mano vertybė, kurią pasižadu saugoti iki paskutinio savo širdies dūžio. Didžiuojuosi Tėvyne, nes ji išsaugojo tokius garsius savo kūryba žmones, kaip Maironis, Vincas Mykolaitis Putinas, Balys Sruoga, Salomėja Nėris. Myliu Lietuvą, nes ji tokia  didinga ir galinga, kad atlaikė ne vieną okupaciją, ne vieną bandymą sunaikinti žmonių prisiminimus apie jos praeitį.

MYLIU LIETUVĄ VISA ŠIRDIMI!

Anetė (jaunieji žurnalistai):

.Aš labai labai myliu Lietuvos žmones ir Žemę, kuri juos išaugino. Didžiuojuosi savo šalies praeitimi it tikiu ateitimi. Lietuvos didingumą ir gamtos grožį aprašė tokie poetai kaip Jonas Radvanas, kuris savo kūriniuose mini Lietuvos pergales ir gražius gamtos vaizdus. Tačiau vėliau lietuviai buvo smarkiai veikiami svetimšalių. Tuo metu tautos dvasią padėjo išsaugoti Vincas Kudirka, Lietuvos tautinio sąjūdžio atstovas ir laikraščio varpas įkūrėjas, taip pat ir Maironis savo gyvenimą atidavęs Lietuvai ir kiti poetai. Lietuviai sugebėjo nepasiduoti ir kovojo dėl savo tėvynės, todėl tautos dvasia ir glūdi mūsų širdyse. Lietuva, mes su Tavimi!

Komentarai